Vés al contingut

Promoure la resiliència familiar

3 min

Compartir

Promover la resiliencia familiar

Aquest contingut es va publicar originalment a SOM Salut Mental 360º el dia 25/10/2023. Podeu veure l'original en aquest enllaç.

Durant l'adolescència, igual que al llarg de tota la infància, la família té un rol fonamental en la promoció del benestar emocional. Malgrat que els nois i noies prenguin distància dels pares i mares com a part del seu procés de construcció de la seva identitat necessiten que els seus referents adults els acompanyin per poder recórrer-hi quan ho creguin necessari.

La família, doncs, té un paper crucial com a entorn segur on podem fomentar les habilitats socioemocionals que ajuden els adolescents a afrontar problemes, a relacionar-se de manera sana i a gestionar les emocions. S’ha demostrat que una parentalitat resilient promou també la recuperació de les experiències doloroses a través de l’aprenentatge socioemocional. Quan els adolescents senten la seva família com a sustentació, suport o refugi, el context familiar es percep com un espai segur. Aquesta sensació de seguretat emocional i relacional és clau per assolir tot el seu potencial de desenvolupament saludable, així com per demanar ajuda quan ho necessitin. Per això serà clau dotar les famílies d’orientació, assessorament i guia d’experts perquè adquireixin eines per fomentar la resiliència en els seus fills o filles adolescents. 

Què és la resiliència familiar 

La resiliència familiar es defineix com la capacitat de la família de fer front a situacions difícils o de crisi amb el resultat de sentir-se enfortida. Entre els factors que fan d’una família resilient, un dels més importants són les habilitats parentals. 

La resiliència familiar és la capacitat de la família de fer front a situacions difícils o de crisi amb el resultat de sentir-se enfortida

Les habilitats parentals són aquelles capacitats i habilitats que tenen els pares i mares per protegir i satisfer les necessitats dels seus fills i filles, incloses les necessitats d’afecte, d’estimulació i de socialització, perquè es desenvolupin de forma sana i resilient. 

Les relacions i els vincles familiars han d’oferir un marc de desenvolupament sa, de protecció i promoció d’habilitats per a la vida, i són un factor molt poderós per al desenvolupament de ments resilients. Alguns referents internacionals destaquen la importància de la presència parental, com aquella en què els fills i filles se senten vistos, segurs, consolats i fora de perill. Estar emocionalment present modela el cervell dels fills i filles i configura les persones que arribaran a ser.

L’acompanyament dels pares i les mares en a la criança dels fills i filles no es tracta d’evitar-los danys i rescatar-los de dificultats, sinó que es tracta d’ensenyar-los a fer sevir aquestes habilitats per mantenir una bona salut emocional

L’acompanyament dels pares i les mares en a la criança dels fills i filles no es tracta d’evitar-los danys i rescatar-los de dificultats. És més, aquesta sobreprotecció és contraproduent, ja que no ens ajuda a entrenar habilitats que són necessàries per mantenir una bona salut emocional. Es tracta d’ensenyar-los a fer servir aquestes habilitats i encoratjar-los a entrenar-les. Això els permetrà que prosperin per si mateixos, aprenguin dels inevitables revessos i avancin.

Per tot això, és important fer entendre als adolescents que no sempre tindran èxit en allò que desitgen, que s'equivocaran de vegades, però que l’assoliment més gran és continuar intentant lluitar per allò que desitgen. I que tot això implica gestionar les emocions que ens genera, aprendre de les equivocacions i tolerar les frustracions que formen part de la vida.  

Els pares i les mares han de deixar que els seus fills i filles prenguin les seves pròpies decisions, encara que semblin equivocades, i secundar-los davant les equivocacions perquè aprenguin a prendre millors decisions en el futur. Podríem parlar d'una manera d'acompanyar en sentit ampli, estant presents i disponibles, validant emocionalment, encoratjant davant noves fites i reptes del camí i oferint orientació i guia. Això és el que denominem criar de manera resilient. Per aquest motiu, és important és educar les famílies perquè duguin a terme una criança resilient

Equip Henka Centres Educatius