Vés al contingut
salud mental universidad

La meitat de l’alumnat universitari a Espanya presenta símptomes de depressió, ansietat o insomni

· 3 min

Compartir

Aquest contingut es va publicar originalment a Som Salut Mental 360 el dia 6/9/2023. Podeu veure'l complet en aquest enllaç.

El benestar emocional i la salut mental dels joves han empitjorat en els darrers anys, en gran com a conseqüència de la pandèmia per COVID-19, però també per altres factors socioeconòmics.

Per tal de tenir una imatge de la salut mental de l’alumnat universitari a Espanya, en 2022 el Ministerio de Universidades i el Ministerio de Sanidad d’Espanya han dut a terme dos estudis: un de qualitatiu, per analitzar la prevalença i els factors de risc dels problemes de salut mental d’aquests estudiants, mitjançant una enquesta en dues fases (primer i segon quadrimestre del curs 2022-23) en que hi participaren gairebé 60.000 alumnes de tot el país, i un de quantitatiu, que tracta el benestar emocional des de la mirada dels actius de salut (aquells recursos que ajuden a promoure la salut) i les barreres que limiten la capacitat de tenir una bona salut i benestar.

Els resultats de l’enfoc quantitatiu posen de manifest que  Un de cada tres estudiants universitaris te coneixement de que la seva universitat disposa d’un gabinet de psicologia, però només un 5% n’ha fet ús. Les universitats estan obligades per llei a oferir serveis d’orientació psicopedagògica, prevenció i foment del benestar.

L’enquesta ha permès fer un cribratge per alguns dels principals problemes de salut mental (depressió, ansietat, insomni clínic o greu i idees de suïcidi), però no com a mesura diagnòstica. Com s’indica a l’informe, un resultat positiu en el cribratge indica la necessitat de fer una avaluació més complerta i exhaustiva, no necessàriament que l’alumne tingui un diagnòstic clínic d’aquest problema de salut mental.

En aquest sentit, els resultats indiquen que:

  • 1 de cada 2 alumnes presenta símptomes depressius (49,4% - 46,9%)
  • 1 de cada 2 alumnes presenta ansietat moderada o greu (49,5% - 52,8%)
  • 1 de cada 5 alumnes presenta idees de suïcidi (22,5% - 21,4%)
  • 1 de cada 5 alumnes presenta insomni clínic o greu (21,9% - 24,1%)
  • 1 de cada 7 alumnes presenta consums de risc d’alcohol (13,7% - 12,7%)

La prevalença de depressió, ansietat i insomni és significativament més alta entre les dones estudiants, respecte als homes, i també entre els estudiants de Grau. En canvi, el consum de risc d’alcohol és major entre els homes, i entre els estudiants de doctorat i màster.

L’alumnat que va participar en l’estudi qualitatiu assenyalen com a principals preocupacions les barreres econòmiques i la pressió per aconseguir o perdre una beca. Cal tenir en compte, que dos terços dels alumnes reben ajuda familiar pel finançament dels seus estudis i que més d’un terç és beneficiari de beques. Aquesta situació suposa una càrrega d'estrès afegida.

Per tal de millorar els centres universitaris i l’experiència dels alumnes, l’estudi fa tot un seguit de propostes per tal de crear entorns més saludables i acollidors. Una universitat, en definitiva, més centrada en l’alumnat, en les seves necessitats i capacitats, i en la promoció de la seva salut mental.

Propostes de promoció d’entorns més saludables a les universitats:

  • Fomentar els treballs en equip permet aprendre del companys de manera col·laborativa i reduir-ne la pressió acadèmica. És l'actiu en salut que uneix els dos grans actius de la universitat perquè fomenta les relacions amb altres estudiants i l'aprenentatge.
  • Disposar de recursos acadèmics que ofereix la universitat produeix benestar. Tenir cura d'aquests recursos, que inclouen les biblioteques, l'accés a recursos digitals i el préstec interbibliotecari, però també un equip docent de referència reforça la qualitat educativa i el sentiment de pertinença a la institució
  • Fomentar activitats que promocionin la companyonia amb un enfocament acadèmic si es tracta de seminaris o conferències, també la institució ha de facilitar l'associacionisme i moments d'oci per a l'estudiantat.
  • Es demana una transparència més gran de les avaluacions periòdiques que duu a terme la universitat i prendre mesures per aplicar millores en les facetes pitjor avaluades per l'estudiantat.
  • Fomentar trobades a nivell estatal i promoure fòrums de trobada per compartir experiències que millorin la vida a la universitat és una demanda per evitar la soledat no desitjada de l'estudiantat de postgrau.

Aquest contingut es va publicar originalment a Som Salut Mental 360 el dia 6/9/2023. Podeu veure'l complet en aquest enllaç.

Cisa Llopis Carbajo